مراحل تولید کاغذ

مراحل تولید کاغذ
مراحل تولید کاغذ
الیاف سلولزی را در آب میگذارند تا رطوبت را جذب کند ونرم شود بعد آنها را روی یک شبکه سیمی ظریف پهن میکنند تا آب موجود در الیاف گرفته شود ورشته های مربوط به سطح شبکه فرونشینند ویک تخته شوند.
الیاف با از دست دادن آب بهم نزدیک میشوند و در نقاطی که الیاف روی هم قرار میگیرند نوعی اتصال هیدروژنی شکل میگیرد و آنها را بهم متصل میکند و این ارتباط خود اتصالی کلید اصلی تولید یک برگ کاغذ چسبنده سخت ومحکم است در این حالت به هیچ چسب اضافی نیاز نیست وکاغذ پس از جدا شدن آب از الیاف سلولزی و خشک شدن آنها ساخته میشود.
اجزای غیر الیافی کاغذ
در تولید کاغذ هایی که در آنها برای چاپ یا نوشتن استفاده میشود نوعی ماده پر کننده بکار میرود از این ماده نتایج بسیاری دارد مانند میزان ماتی ـ صافی و یکنواختی کاغذ و مواد پر کننده رایج (کربنات کلسیم) است.
سهم مواد پر کننده در کاغذ میتوان بین 25 تا 30 درصد وزن کاغذ را تشکیل دهد که فقط از الیاف سلولزی ساخته میشود آب را با سهولت بسیار زیاد جذب میکند و چنین کاغذ هایی با قلم وکاغذ مناسب نیستند و در بسیاری مهارت تجاری لازم است کاغذ به رطوبت مقاوم باشد فرایند مقاوم کردن کاغذ به آب را آهارزنی میگویند.
کلمات کلیدی: تولید

مطالب مرتبط:

پاسخ

* نام:
* ایمیل: (منتشر نشده)
   وب سایت: (آدرس سایت باhttp://)
* توضیح:
وارد کردن کد